Completează formularul 230 pentru a redirecţiona 2% din impozitul pe venit pentru Casa Memorială Iuliu Maniu.

Formularul trebuie completat şi depus în 2 exemplare. Unul dintre exemplare va rămâne la tine dupa ce vei primi un număr de înregistrare, celălalt rămâne la Administraţia Financiară. În cazul în care îl trimiţi prin poştă este suficient un singur exemplar.

Paşii de urmat în completarea formularului

Pasul 1: Datează formularul cu anul precedent (de exemplu daca îl depui în 2020, datează-l cu 2019);

Pasul 2: Completează datele personale la secţiunea I.DATE  DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI:

– Nume, Prenume, Iniţiala tatălui

– Adresa din Cartea de Identitate

– Codul poştal (daca nu îl ştii îl poţi afla aici)

– Codul numeric personal

– Telefon, e-mail şi fax

Pasul 3: Dacă nu ai descărcat formularul gata completat cu datele Parohiei Greco-Catolice Bădăcin: completează datele de identificare a organizaţiei la punctul III.DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL astfel:

– Bifează căsuţa de la punctul III.2 SUSŢINEREA UNEI ENTITĂŢI NONPROFIT/UNITĂŢI DE CULT

– Completează denumirea organizaţiei nonprofit: Parohia Greco-Catolică Bădăcin

– Completează codul de identificare fiscală (CIF): 12601691

– Completează contul bancar (în format IBAN): RO22RZBR0000060002085400

– Câmpul pentru suma de redirecţionat rămâne necompletat. Aceasta va fi calculată de Administraţia Financiară

Pasul 4: Semnează formularul în câmpul rezervat semnăturii contribuabilului în stânga jos.

Pasul 5: Depune formularul sau trimite-l prin poştă (scrisoare recomandată) la filiala Administraţiei Financiare de care aparţii (vezi adresele ANAF aici).

Dacă ai certificat de semnătură electronică poţi depune formularul şi online pe site-ul www.e-guvernare.ro

Formularul poate fi depus prin intermediul unui împuternicit legal care poate fi persoană fizică sau juridică. Datele acestuia de identificare trebuie completate în formular la punctul IV.DATELE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI. Împuternicitul se semnează în câmpul rezervat pentru semnătură, în dreapta jos.

Atenție! Data limită pentru depunerea formularului la Administraţia Financiară este 15 martie.

Care sunt categoriile de venituri eligibile?

Categoriile de venituri din care se pot redirecționa cei 2% de către persoanele fizice sunt următoarele:

  • salarii
  • pensii
  • chirii
  • drepturi de proprietate intelectuală
  • dividende
  • alte venituri impozabile: venituri din activități sportive, PFA-uri, etc.

Atenție:

  • o condiție este ca în anul anterior să fi realizat venituri impozabile în România!
  • Persoanele care au fost în concediu pentru îngrijirea copilului în anul precedent, nu pot redirectiona 2% din impozit.[/vc_message]

Legislație

Prevederea 2% a fost introdusa în România prin Legea 571 din 2003 privind Codul Fiscal.

Textele legii privitoare la prevederea 2% sunt:

Articolul 57, Aliniatul 4: “Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii”.

Articolul 84, Aliniatul 2: “Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume, reprezentând pâna la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, castigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, și orice alte operațiuni de acest gen, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii”.

Textul întreg al legii, în forma actualizată, poate fi consultat aici.

Informații preluate de pe www.redirectionezdoilasuta.ro