Iuliu Maniu a lăsat prin ultimul său Testament din 1941 făcut la Braşov, întreaga sa avere Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică din Oradea.

Curtea Supremă de Justiţie, prin decizia nr 40/12 octombrie 1998 a anulat efectele Sentinţei nr. 1988 din 11 noiembrie 1947 a Tribunalului Militar al regiunii a II-a Militară, Secţia I, prin care Iuliu Maniu a fost condamnat.

Consiliu Local Pericei prin Hotărârea nr. 12, trecea în proprietatea privată a statului, o suprafaţă 44 470 mp, terenuri “neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei locale” şi concesiona pe 99 de ani “Inspectoratului de stat teritorial pentru handicapaţi Sălaj”.

În anul 2004, a fost emis Certificatul de Moştenitor în Bucureşti, prin acesta Episcopia Greco-Catolică din Oradea, devenea proprietara întregii averi lăsată de Iuliu Maniu.

În 2008, Consiliul Judeţean Sălaj, prin Hotărârea nr. 59/19 mai 2008, Casa Memorială fiind în proprietatea Consiliului Judeaţean Sălaj, a dat-o in folosinţă pentru 50 de ani Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică din Oradea.

Casa nu a fost înscrisă niciodată la CF deoarece se afla în extravilanul localităţii însă avem date care fac referinţă la numărul topografic pe care se află. Terenul este înscris în CF 1696 – Bădăcin, cu nr top. 1278 – “Arabil în postata Ţarinei”, reprezentând vechea proprietate a dr. Iuliu Maniu, obţinută prin partaj, conform încheierii de carte funciară nr 3017 din anul 1930. În foaia de sarcini a CF nr. 1471 – Bădăcin, din care se transcrie nr. top. 1278, este menţionat dreptul de usufruct viager asupra acestui imobil, în favoarea Corneliei Maniu și dreptul de locuinţă şi folosinţă în favoarea văduvei Elena dr. Popu, născută Maniu. Apoi prin încheierea nr. 743 din 31 august 1971 – CF 1696 – Bădăcin, în baza adresei nr. 6486 din 10.08.1971, emisă de Consiliu Popular Sălaj, acest imobil trece în proprietatea Statului Român, cu titlu de efect al legii, prin sechestru asigurator.

Prin Hotărârea nr 33 din 30.07.2015, emisă de Consiliul local – Comuna Pericei terenul trece în domeniul privat al Comunei Pericei. În 11.09.2015 s-a actualizat categoria de folosință a parcelelor și apare clădirea înscrisă în CF dar “fără acte”.

La 07.06.2016 s-a încheiat Contractul de comodat prin care terenul de sub casa 0,55 ha este dat in folosința gratuita pe 49 de ani, restul terenului de 4 ha rămânând în folosința Centrului pentru copii cu handicap sever Bădăcin.

La 28 iulie 2016, prin încheierea Nr. 9458, O.C.P.I. Sălaj, dispune întabularea dreptului de proprietatea asupra imobilului Casa Memorială “Iuliu Maniu” în favoarea Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, Oradea, mod de dobândire – succesiune.